Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102 , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22-120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 2351 w m. Wojsławice-Kolonii o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu oraz dostawą i montażem kompletu słupków i siatki do gry w piłkę siatkową, kompletu słupków i siatki do gry w tenisa ziemnego, dwóch kompletów zestawu jednosłupowego do piłki koszykowej na boiska zewnętrzne, dwóch kompletów bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami, dwóch sztuk stojaków na rowery.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach