Przetargi.pl
Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w okresie od lutego 2021 do stycznia 2023 r.

Gmina Miasto Reda ogłasza przetarg

 • Adres: 84-240 Reda, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6788023 , fax. 58 6783124
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Reda
  Gdańska 33
  84-240 Reda, woj. pomorskie
  tel. 58 6788023, fax. 58 6783124
  REGON: 19167516100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w okresie od lutego 2021 do stycznia 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2023 r. usługi w zakresie bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach