Przetargi.pl
adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 088 888 , fax. 222 088 800
 • Data zamieszczenia: 2021-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
  ul. Świerkowa 2
  05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie
  tel. 222 088 888, fax. 222 088 800
  REGON: 27545800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowsze.waw.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach