Przetargi.pl
Wykonanie 3000 testów (molekularnych) genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem, realizowane w czasie rzeczywistym, zgodną z zaleceniami WHO dla pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej, Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich oraz innych jednostek m.st. Warszawy o ile Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej wyrazi zgodę

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 4431400 , fax. +48 22 4431402
 • Data zamieszczenia: 2021-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 4431400, fax. +48 22 4431402
  REGON: 01525964000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 3000 testów (molekularnych) genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem, realizowane w czasie rzeczywistym, zgodną z zaleceniami WHO dla pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej, Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich oraz innych jednostek m.st. Warszawy o ile Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej wyrazi zgodę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 3000 testów (molekularnych) genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem, realizowane w czasie rzeczywistym, zgodną z zaleceniami WHO dla pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej, Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich oraz innych jednostek m.st. Warszawy o ile Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej wyrazi zgodę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85145000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach