Przetargi.pl
Zakup i dostawa paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22460 Szczebrzeszyn, ul. Gorajska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 167 , fax. 846 821 167
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.
  ul. Gorajska 51
  22460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 167, fax. 846 821 167
  REGON: 6149067200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy wg. zestawienia potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. Z o. o na rok 2017 1. Olej napędowy - 42500 l, 2. Etylina bezołowiowa - 2000 l, 3. LPG - 1500 l, 4. Płyn chłodniczy - 200 l, 5. Olej Hipol - 100 l, 6. Olej Boxol - 100 l, 7. Olej Milvus - 200 l, 8. Olej Turdus - 100 l, 9. Olej Lux - 250 l, 10. Olej Falko - 100 l, 11. Olej LHL 46 - 200 l, 12. Płyn hamulcowy R-3 - 20 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09240000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach