Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3115106 , fax. 41 3115106
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Park Narodowy
  ul. Suchedniowska 4
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3115106, fax. 41 3115106
  REGON: 26057189900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Park Narodowy - Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju napędowego grzewczego o parametrach określonych w SIWZ w ilości planowanej 50.000 l do kotłowni mieszczących się: w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie 26-010, przy ul. Suchedniowskiej 4 – W ILOŚCI PLANOWANEJ OKOŁO 30.000 L; w budynku Muzeum na Świętym Krzyżu pod adresem 26-006 Nowa Słupia, ul. Święty Krzyż 2 W ILOŚCI PLANOWANEJ OKOŁO 20.000 L. Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach