Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowanie, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza przetarg

 • Adres: 32-043 Skała, Księdza Stanisława Połetka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123890311 , fax. 123890311
 • Data zamieszczenia: 2021-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
  Księdza Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała, woj. małopolskie
  tel. 123890311, fax. 123890311
  REGON: 35672001700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo-skala.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 i nast. Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.).

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowanie, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ((śniadanie, obiad-zupa i drugie danie, kolacja ( o wartości kalorycznej minimum od 1800-2500 kalorii w ZSIPO w Skale około 70 uczniów-Filia Internatu w Łazach około 20 uczniów. Łączna ilość uczniów około 90 osób. Dostarczenie posiłków do Fili z Internatem w Łazach z miejsca produkcji do punktu wydania posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach