Przetargi.pl
PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W PUNKTACH POBIERANIA OPŁAT ZA WSTĘP I UDOSTĘPNIANIE TERENU KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 553 726 , fax. 757 553 348
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
  ul. Chałubińskiego 23
  58570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 553 726, fax. 757 553 348
  REGON: 2178131400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W PUNKTACH POBIERANIA OPŁAT ZA WSTĘP I UDOSTĘPNIANIE TERENU KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego: : przy szlaku czarnym w rejonie dolnej stacji kolei linowej na Kopę, przy szlaku żółtym w rejonie dolnej stacji kolei linowej na Kopę (co najmniej od 27.04 do 30.09.2018 r.), przy szlaku czerwonym koło hotelu Orlinek oraz przy świątyni Wang (gmina Karpacz), u podnóża Chojnika, na Przełęczy Żarskiej (co najmniej od 14.04 do 16.09.2018 r.) (gmina Jelenia Góra), przy Wodospadzie Szklarki (gmina Piechowice), przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką (tzw. Brama Kamieńczyk), przy Wodospadzie Kamieńczyka (gmina Szklarska Poręba) oraz przy stacji pośredniej wyciągu na Szrenicę (co najmniej od 27.04 do 30.09.2018 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) Pakiet I: 2 500,00,- (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), b) Pakiet II: 4 500,00,- (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach