Przetargi.pl
„Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Środa Wlkp. oraz wywóz odpadów niesegregowanych i opakowaniowych”

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 502 588 999, 61 28 70 255 , fax. 612 870 255
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Daszyńskiego 5
  63000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 0048 502 588 999, 61 28 70 255, fax. 612 870 255
  REGON: 30047861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-sroda.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Środa Wlkp. oraz wywóz odpadów niesegregowanych i opakowaniowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zamówienia pn. „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Środa Wlkp. oraz wywóz odpadów niesegregowanych i opakowaniowych” 2. Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90500000 -2 Usługi związane z odpadami. 3. Przedmiotem zamówienia obejmuje opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów niesegregowanych i opakowaniowych oraz zagospodarowanie odpadów: 3.1. 302 szt. koszy gminnych na terenie miasta Środa Wielkopolska, Lp. nazwa ulicy Ilość koszy Wywóz w dni tygodnia wg legendy pod tabelą 1 Berwińskiego 1 3 2 Czerwonego Krzyża 13 1 3 Dąbrowskiego - deptak 11 1 4 Dworcowa 5 3 5 Działyńskich 3 3 6 Garncarska 1 2 7 Górki 4 2 8 Inwalidów Wojennych 7 3 9 Jackowskiego 1 3 10 Janickiego 1 3 11 Jażdżewskiego 4 3 12 Kilińskiego (planty-rynek) 1 1 13 Kolegiacka 1 1 14 Kasprowicza 4 3 15 Ks.Kegla 3 1 16 Ks.Krajewskiego 4 3 17 Ks.Popiełuszki 5 3 18 Krótka 1 1 19 Leszczyńskich 1 2 20 Limanowskiego 4 1 21 Lipowa 13 1 22 Marcinkowskiego 3 3 23 Mickiewicza 4 3 24 Niedziałkowskiego 4 3 25 Norwida 2 3 26 Os.Piastowskie 3 3 27 Plac Armii Poznań 2 1 28 Plac Zamkowy 5 1 29 Plac Kościelny 4 1 30 Piłsudskiego 3 2 31 Plantaża 3 3 32 Polna 4 1 33 Powstańców Wielkopolskich 4 3 34 Przecznica 1 3 35 Ratuszowa 1 2 36 Rejtana 2 2 37 Reymonta 1 3 38 Sejmikowa 4 3 39 Sienkiewicza 4 3 40 Sportowa 11 1 41 Spichrzowa 1 2 42 Staszica 5 3 43 Szkolna 1 3 44 Szpitalna 2 1 45 Stary Rynek ulice 9 1 46 Stary Rynek płyta 13 1 47 Tylna 1 1 48 Wałowa 5 1 49 Weychana 8 1 50 17-go Września 6 2 51 Wielka Św. Ducha 1 3 52 Wiosny Ludów 4 1 53 PKS Paderewskiego 5 3 54 Parkingi 1 3 55 Wiosny Ludów 12 2 56 Sportowa 6 1 57 Plac Armii Poznań 16 1 58 3-go Maja 5 2 59 Westerplatte 3 2 60 Wiosny Ludów 12 2 61 Aleja Olimpijczyków 10 2 62 Dolna 4 1 63 przy Stomilu 5 3 64 Zamojskich 11 1 65 Cechowa 3 3 Orientacyjna częstotliwość wywozów (z zastrzeżeniem ust. 4): 1. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota * 2. poniedziałek, środa, piątek * 3. wtorek * * w zależności od zapotrzebowania dopuszcza się częstsze opróżnianie koszy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymywania w czystości przedmiotowych koszy oraz ich obrębu w obszarze 1m². Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli pod kątem należytego wykonywania usługi. 3.2. 191 szt. koszy powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska, Lp. nazwa ulicy Ilość koszy Wywóz w dni tygodnia wg legendy pod tabelą 1 Daszyńskiego 10 1 2 Wrzesińska 9 1 3 Poselska 24 1 4 Prądzyńskiego 12 2 5 Nekielska 3 2 6 Żwirki i Wigury 8 3 7 Witosa 4 2 8 Kilińskiego 6 1 9 20-go Października 15 1 10 Dąbrowskiego II 17 1 11 Kościuszki 13 2 12 Kosynierów 11 3 13 Paderewskiego 11 3 14 Rondo 3 2 15 Brodowska 8 3 16 Hallera 11 1 17 Harcerska 8 3 18 Kórnicka 10 2 19 Strzelecka 2 2 20 Topolska 6 2 Orientacyjna częstotliwość wywozów (z zastrzeżeniem ust. 4): 1. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota * 2. poniedziałek, środa, piątek * 3. wtorek * * w zależności od zapotrzebowania dopuszcza się częstsze opróżnianie koszy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymywania w czystości przedmiotowych koszy oraz ich obrębu w obszarze 1m². Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli pod kątem należytego wykonywania usługi. 3.3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z następujących lokalizacji znajdujących się na terenie miasta Środa Wielkopolska (tylko na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, Zamawiający zapewnia pojemniki): - ul. Szamarzewskiego 18 (Baza ZGK) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 3) - ul. Przecznica (Targowisko „Zielony Rynek”) – 1 pojemnik 120 litrów(przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 2) - ul. Paderewskiego (Pływalnia Miejska) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 2) - ul. Lipowa (Orlik) – 1 pojemnik 120 litrów(przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 2) - ul. Bora Komorowskiego (Orlik) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 2) - ul. Plażowa (Jezioro Średzkie) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 2) - ul. Czerwonego Krzyża (Targowisko Miejskie) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 4) oraz w Kijewie (Schronisko dla bezdomnych zwierząt) – 1 pojemnik 120 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 70) 3.4. Odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych z następujących lokalizacji znajdujących się na terenie miasta Środa Wielkopolska (tylko na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, Zamawiający zapewnia kontenery i pojemniki): - ul. Plażowa (Jezioro Średzkie) – 2 kontenery KP-6 (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 68) - ul. Czerwonego Krzyża (Targowisko Miejskie) – 1 kontener KP-6 (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 170) - ul. Szamarzewskiego 18 (Baza ZGK) – 2 pojemniki 1100 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 65) - ul. Przecznica (Targowisko „Zielony Rynek”) – 2 pojemniki 1100 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 260) - ul. Paderewskiego (Pływalnia Miejska) – 2 pojemniki 1100 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 27) - ul. Lipowa (Orlik) – 1 pojemnik 240 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 25) - ul. Bora – Komorowskiego (Orlik) – 1 pojemnik 240 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 13) oraz 1 pojemnik 1100 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 14) oraz w Kijewie (Schronisko dla bezdomnych zwierząt) – 1 pojemnik 1100 litrów (przewidywana ilość odbiorów w trakcie trwania umowy nie większa niż 50) 3.5. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z 1 kontenera KP-6, który zapewnia Wykonawca i podstawi go najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający będzie w nim składował odpady, pochodzące z opróżnianych koszy parkowych. Kontener winien być ustawiony na terenie miasta Środa Wielkopolska, a Wykonawca zapewni pracownikowi Zamawiającego swobodny i bezkolizyjny dojazd ciągnika LS J27H z przyczepką do kontenera. Po zapełnieniu się kontenera, pracownik Zamawiającego powiadomi telefonicznie Wykonawcę o konieczności opróżnienia przedmiotowego kontenera. Przewidywana ilość odbiorów w ciągu miesiąca: 4 do 6. 3.6. 80 szt. koszy z terenów wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska: Lp. Nazwa miejscowości: Ilość koszy: Wywóz w dni tygodnia wg legendy pod tabelą 1. Babin 2 1 Janowo 1 Pławce 14 Zielniki 5 Dębicz 2 Mączniki 1 2. Koszuty 6 2 Trzebisławki 2 Jarosławiec 5 Bieganowo 5 3. Brodowo 4 3 Kijewo 1 Marianowo Brodowskie 2 Nadziejewo 2 Tadeuszewo 2 4. Brzezie 2 4 Szlachcin 10 Winna Góra 8 Czarne Piątkowo 1 Henrykowo 1 Chudzice 2 Olszewo 2 Orientacyjna częstotliwość wywozów: 1. poniedziałek, * 2. wtorek, * 3. środa, * 4. czwartek. * * w zależności od zapotrzebowania dopuszcza się częstsze opróżnianie koszy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymywania w czystości przedmiotowych koszy oraz ich obrębu w obszarze 1m². Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli pod kątem należytego wykonywania usługi. 4. Kosze o których mowa w pkt. 3.1, 3.2 i 3.6, winny być opróżniane od godziny: 7:00 do 15:00 od poniedziałku do soboty. Wyjątek stanowić będzie okres letni (od 1 maja 2018r. do 31 października 2018r.) - w tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania czystości w koszach i ich obrębie w centrum Środy Wlkp. od poniedziałku do niedzieli wliczając w to święta. Mapka poglądowa ulic podlegających temu zobowiązaniu znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 5. Wszelkie sprawy związane z przewróceniem lub przemieszczaniem koszy w inne miejsce będące skutkiem aktu wandalizmu należy zgłosić Zamawiającemu, po stronie którego leży przywrócenie ich do stanu używalności. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje również utrzymanie w czystości terenu w bezpośrednim otoczeniu kosza ulicznego tzn. 1m². 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wywóz odpadów powstałych w skutek dużych imprez publicznych, organizowanych przez Gminę Środa Wielkopolska. Zamawiający uprzedzi wykonawcę o przedmiotowym wydarzeniu w terminie 3 dni przez rozpoczęciem. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia koszy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ilość koszy będzie każdorazowo ustalana, jednak z doświadczenia z ubiegłych lat wynika, że średnia ilość kontenerów i pojemników potrzebnych do zabezpieczenia dużej imprezy wynosi: 1 kontener kp-6, 13 szt. pojemników 240l, 2 pojemniki 1100l. W ciągu trwania umowy Zamawiający przewiduje nie więcej 5 dużych imprez zorganizowanych przez Gminę Środa Wielkopolska. Ta usługa wlicza się w przedmiot zamówienia z tym, że Wykonawca rozliczy usługę osobną fakturą. 8. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazuje zamówienie objęte prawem opcji: wywóz odpadów powstałych w skutek imprez organizowanych przez podmioty, co do których ZGK zobowiązuje się wywozić odpady powstałe w skutek zorganizowanych imprez. W 2018 r. zostanie zorganizowanych maksymalnie 7 średnich imprez. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia koszy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ilość koszy będzie każdorazowo ustalana, jednak z doświadczenia z ubiegłych lat wynika, że średnia ilość kontenerów i pojemników potrzebnych do zabezpieczenia średniej imprezy to: 13 szt. pojemników 240l, 2 pojemniki 1100l. 9. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 3 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 11. Zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy. Opłatę za zagospodarowanie odpadów ponosi Wykonawca. 12. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien przedłożyć umowę z podmiotem, który posiada stosowne zezwolenie na przyjęcie odpadów. 13. Zamawiający przewiduje, że w trakcie trwania umowy, dostawi nowe kosze w ilości nie większej niż 20 szt. 14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości nie większej niż 5 % wartości zamówienia. Będą one polegać na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług, tj. w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub nieprzewidzianych wydarzeń Wykonawca zapewni dodatkowe kontenery KP-6, ustawi je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i wykona usługę odbioru odpadów z tych kontenerów. Stosowna umowa zostanie zawarta w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Środy Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez starostę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach