Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do higienizacji, materiałów jednorazowego użytku, sprzętu gospodarczego oraz wyposażenia pomieszczeń na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1a do SIWZ -formularz cenowy zadań nr 1 - 7 oraz w załączniku nr 1b,1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h do SIWZ - formularz cenowy zadanie nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 oraz 1i zadanie nr 15. 2.Wymagania dotyczące dostawy dla zadania nr 1 - 7: 1.Wymagania obligatoryjne – standardy jakościowe: a)Produkty z zadania nr 5, 6 i 7 poz. Od 1 do 7 muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ujęte w planie higieny w kompleksowym stosowaniu w obiektach bloku żywnościowego. Muszą się nawzajem uzupełniać w planie higieny w stosowaniu codziennym i okresowym. b)Produkty powinny posiadać aktualną kartę charakterystyki preparatów zgodnie z systemem REACH oraz Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2016r. wraz z późn. zm.; c)Produkty przeznaczone do dezynfekcji powinny posiadać Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktami biobójczymi wydane na podstawie – Ustawy o produktach biobójczych z dnia 09 października 2015r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 122 z późn. zm.) 2.Wymagania obligatoryjne – standardy logistyki dystrybucji: a)produkty winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych i zbiorczych opakowaniach; b)opakowania indywidualne winny być odporne na działanie środków w nich przechowywanych oraz na silne uszkodzenia mechaniczne (m.in. upadek na twardą powierzchnię z wysokości 1m); c)opakowanie jednostkowe winno posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia; d)opakowania jednostkowe powinny być znakowane standardowymi etykietami, informującymi użytkownika m.in. o warunkach magazynowania i przechowywania, środkach bezpieczeństwa i zagrożeniach; e)opakowania jednostkowe o wadze powyżej pięciu kilogramów, winny posiadać indywidualny, wygodny uchwyt do przenoszenia i przelewania produktu; f)etykieta na opakowaniu jednostkowym powinna co najmniej zawierać: •nazwę, logo, adres producenta; •opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania; •opis składu chemicznego; •czas skutecznego działania w przypadku środków dezynfekcyjnych; •sposób dozowania; •informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków graficznych; •ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego; •numer serii i datę produkcji oraz okres przydatności do użycia. g) oznakowanie powinno zawierać: •Informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka. 3.Wykonawca zobowiązany jest do: a)Dostarczenia systemów dozujących i mieszających wraz z ich montażem we wskazanych miejscowościach (Tomaszów Mazowiecki, Leźnica Wielka, Nowy Glinnik, Łódź ul. Źródłowa i 6-sierpnia, Zgierz i Kutno) w następujących ilościach: •Urządzenia dozujące do płynu myjącego oraz nabłyszczacza w zmywarkach z elektronicznym pomiarem przewodności metodą indukcyjną wraz z kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu – w ilości 20 kpl. – do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy; •Dwu/trzy funkcyjne mieszalniki z wężem 20m – w ilości 20 kpl. – do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy, •Dozowniki do dozowania płynu na gąbkę om pojemności min. 0,8 l z możliwością kontroli wzrokowej zbiornika oraz z podziałką w ml – w ilości 30 szt., •Dozowniki/butelki ze spryskiwaczem o poj. 0,5-1,0 litra do właściwego użytkownika środków czystości, każdy środek oraz dozowniki muszą posiadać etykiety w języku polskim z opisem stosowania (około 40 szt.) •Pompki – spryskiwacze strumieniowe z długimi wężykami o dł. 50 cm, odporne na działanie kwasów i zasad, b)Zapewnić okresowy serwis zamontowanych urządzeń; c)Wraz z przedstawicielem Zamawiającego powinien dokonać przeglądu obiektów służby żywnościowej oraz rozplanować efektywne i zasadne zamontowanie urządzeń dozujących środki; d)Przeprowadzić nieodpłatne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń, użytkowania środków chemicznych, higieny osobistej, BHP w postepowaniu z koncentratami chemicznymi, mikrobiologii i HACCP całego stanu osobowego personelu na obiektach przed wprowadzeniem środków do stosowania (7 stołówek i magazyny żywnościowe); e)Opracować i dostarczyć plany higieny zgodny z HACCP w oparciu o oferowane produkty gotowe do zamontowania w formie łatwo zmywalnej – 20 kpl; f)Dostarczyć odpowiednią ilość niezbędnych plansz stanowiskowych, instrukcji i plansz parametrycznych. 4.Produkty z zadań 2,3,4,5,6, i 7 poz. 1-14 – minimalny okres ważności powinien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy. 5.Produkty z poz. 26-34 (zadanie nr 7) muszą posiadać atest lub certyfikat produktu lub ulotki producenta na kontakt z artykułami żywnościowymi. Towary muszą być fabrycznie nowe, zgodnie z HACCP nieużywane oraz odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych dostarczonych środków w akredytowanym laboratorium spełniającym normy PN-EN ISO/IEC 17025, na zgodność z kartami charakterystyki i opisami na koszt Wykonawcy jeden raz w czasie trwania umowy. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od daty odbioru towaru. 3.Wymagania dla zadań nr 8 - 14. Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji). Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 4.Wymagania dla zadania nr 15. •Mydło toaletowe – mydło toaletowe ze składnikami nawilżającymi i chroniącymi przed wysuszaniem, zawartość kwasów tłuszczowych min. 70%, ekstrakty roślinne (np. oliwkowe), pH 5,5 -7. Opakowanie: kostka 100g, opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dostawy trwale naniesiona na opakowanie (nie naklejana). Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach •Krem ochronny do rąk 50 ml - krem ochronny glicerynowy do rąk do codziennej pielęgnacji skóry dłoni, skład aloes, substancje aktywne: gliceryna, oleje naturalne, substancje łagodzące, nawilżające i ochronne, prowitamina B5 (D-panthelon). Opakowanie pojedyncze: tuba o gramaturze 50 ml. (50g). Opakowanie zbiorcze karton. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące wytłoczona lub wykonana nadrukiem komputerowym na opakowaniu. Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach •Pasta do obuwia czarna 40 g - Pasta do obuwia ze składnikami: benzyna lakowa, lanolina, wosk (wosk carnauba), barwnik, taki jak np. sadza węglowa. Jej typowa gęstość to około 0,8g/cm³, słabo rozpuszczalna w wodzie i w 65-66 % składają się na nią substancje lotne – zazwyczaj benzyna lakowa. Opakowanie: puszka z mechanizmem do otwierania 40 ml. Opakowanie zbiorcze: zgrzewka – 12 szt. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na puszce. Musi posiadać kartę charakterystykiMydło toaletowe dezynfekcyjne - mieszanina anionowych niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, PH neutralne dla skóry, substancja antybakteryjna 1%, bezzapachowe, nakrętka typu pull - push, gęstość właściwa w temp. 20OC min. 1,03 g/ cm3 . Opakowanie: 500ml. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na opakowaniu (naklejona data ważności z metkownicy, nie będzie brana pod uwagę!). Musi posiadać kartę charakterystyki Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru w zakresie ilości, rodzaju oraz parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach