Przetargi.pl
„Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 34 357 53 30 , fax. 0 34 357 53 30
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Piastowska 25
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 0 34 357 53 30, fax. 0 34 357 53 30
  REGON: 15002671800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wielkość zamówienia (w litrach) stanowi maksymalny limit potrzeb Zamawiającego. 1 Benzyna bezołowiowa Pb 95 Litr 1000 2 Olej napędowy Litr 50000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach