Przetargi.pl
(2) Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2023 roku

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TARASA SZEWCZENKI W BIAŁYM BORZE ogłasza przetarg

 • Adres: 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TARASA SZEWCZENKI W BIAŁYM BORZE
  ul. Dworcowa 25
  78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 331097859
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  (2) Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Produkty mleczarskie (mleko, masło, jogurty owocowe, sery żółte, twaróg, śmietana). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 do SWZCzęść III – Mrożonki - warzywa, owoce, ryby. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 B do SWZCzęść IV – Mięso i wyroby mięsne, wędliny. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 C do SWZCzęść V – Produkty ogólnospożywcze, jaja. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 D do SWZCzęść VI – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 E do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach