Przetargi.pl
2/DKw/Ż/2015

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Młyńska 21
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7427500, 7427509 , fax. 0-95 7427519
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Młyńska 21 21
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7427500, 7427509, fax. 0-95 7427519
  REGON: 00032071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budzetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2/DKw/Ż/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy przypraw i innych artykułów do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Pieprz czarny mielony 15872000-1 80 kg, Papryka czerwona 15890000-3 60 kg, Majeranek 15872000-1 60 kg, Liść laurowy 15872000-1 15 kg, Sól warzona jodowana 15890000-3 1200 kg, Ocet (10%) 15871110-8 200 L Przyprawa uniwersalna w proszku 15871270-7 800 kg, Przyprawa do zup w płynie /maggi 15891000-0 800 L, Bazylia 15872000-1 5 kg, Cynamon 15872000-1 15 kg, Musztarda 15871250-1 500 kg, Ketchup 15871230-5 500 kg Czosnek mielony 15872000-1 150 kg, Ziele angielskie 15872000-1 5 kg, Koper suszony 15872000-1 30 kg, Herbata granulowana 15863000-5 1500 kg Kostka sojowa 1589000-3 60 kg, Kotlet sojowy 1589000-3 210 kg, Granulat sojowy 1589000-3 90 kg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach