Przetargi.pl
20/ZP/2022/S Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich Wydziału BIOŚ UŁ

UNIWERSYTET ŁÓDZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000001287
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  20/ZP/2022/S Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich Wydziału BIOŚ UŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Warsztaty z komunikacji w edukacji dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich mające na celu wykształcenie umiejętności efektywnej komunikacji z uczniami, zwiększenie własnej skuteczności w przekazywaniu informacji (precyzja i zrozumiałość przekazu), słuchaniu innych, aby jak najbardziej efektywnie realizować zadania wymagające współpracy z otoczeniem szkolnym i pozaszkolnym. Liczba godzin 16 h (lekcyjnych po 45 minut) dla 1 grupy (do 8 osób). Czas realizacji spotkań: semestr zimowy 2022/20232.2. Warsztaty z kreatywności dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich mające na celu aktywizację zasobów kreatywności studentów i wykorzystanie jej w przyszłej pracy nauczyciela, a także zachęcenie do wprowadzania innowacji w działania pedagogiczne i wychowawcze. Liczba godzin 32 h (lekcyjne po 45 minut) dla 1 grupy (do 8 osób). Czas realizacji spotkań: semestr zimowy 2022/20232.3. Warsztaty on-line z IT i grywalizacji dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich mające na celu nabycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych (gier dydaktycznych) i narzędzi IT do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole. Liczba godzin 32 h (lekcyjnych po 45 minut) dla 1 grupy (do 8 osób). Czas realizacji spotkań: semestr zimowy 2022/20232.4. Warsztaty z technik autoprezentacji - Szkoła wystąpień publicznych dla studentów specjalności nauczycielskiej III roku studiów licencjackich mające na celu poznanie praktycznych narzędzi pomagających w roli mówcy (w tym w pracy przyszłego nauczyciela) podczas prowadzenia zajęć, lekcji, przemówień, prezentacji, itp. Liczba godzin 16 h (lekcyjnych po 45 minut) dla 1 grupy (do 8 osób). Czas realizacji spotkań: semestr letni 2022/2023 do 31.05.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach