Przetargi.pl
1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 59-140 Chocianów, ul. Kolonialna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 185 166 , fax. 768 185 166
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Kolonialna 13
  59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 185 166, fax. 768 185 166
  REGON: 32514000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zschocianow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest: 1.1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów, 1.2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części: KURSY SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW Część 1. Uprawnienia elektryczne do 1kV, Część 2. Operator wózków jezdniowych, Część 3. SEE Electrical Użytkownik Część 4. Magazynier Część 5. Barmański 1-go i 2-go stopnia, Część 6. Kelnerski Część 7. Animator czasu wolnego Część 8. Zarządzanie flotą samochodową, SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Część 9: Wprowadzenie do hydrauliki proporcjonalnej Część 10: Czujniki w automatyce Część 11: Czujniki przemysłowe analogowe, przetworniki pomiarowe Część 12: Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych Część 13: Sterownik SIEMENS SIMATIC S7-300/400 w STEP7-sieci przemysłowe Część 14: Obsługa, programowanie i uruchamianie robotów Uniwersal Robots Część 15: PLC411-Sterownik SIEMENS SIMATIC S7-1200/1500 w TIA PORTAL
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach