Przetargi.pl
1. Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L 2. Maska AMARA SE ustno-nosowa bezprzeciekowa- wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 3. Port wydechowy wielorazowego użytku WHISPER SWIVEL II (ref. 332113) 4. Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym 5. Dodatkowy łącznik tlenowy (ref.312710) 6. Elastyczny adapter do tracheostomii z przyłączeniem 22 mm (1op.=20 sztuk) (ref.1073904)

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L 2. Maska AMARA SE ustno-nosowa bezprzeciekowa- wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 3. Port wydechowy wielorazowego użytku WHISPER SWIVEL II (ref. 332113) 4. Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym 5. Dodatkowy łącznik tlenowy (ref.312710) 6. Elastyczny adapter do tracheostomii z przyłączeniem 22 mm (1op.=20 sztuk) (ref.1073904)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamowienia są 1. Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L w ilości 6 szt. 2. Maska AMARA SE ustno-nosowa bezprzeciekowa- wielorazowego użytku Rozmiar S w ilości 20 szt Rozmiar M w ilości 20 szt Rozmiar L w ilości 20 szt 3. Port wydechowy wielorazowego użytku WHISPER SWIVEL II (ref. 332113)w ilości 30szt 4. Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym w ilości 10 kpl 5. Dodatkowy łącznik tlenowy (ref.312710)w ilosci 3 szt 6. Elastyczny adapter do tracheostomii z przyłączeniem 22 mm (1op.=20 sztuk) (ref.1073904) w ilości 3 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach