Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są: 1.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L 2.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. XL 3.Maska AMARA GEL ustno-nosowa bezprzeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 4.Maska AMARA VIEW przeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 5.Maska DREAMWEAR FULLFACE ustno-nosowa przeciekowa – wielorazowego użytku roz. M 6.Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są: 1.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L 2.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. XL 3.Maska AMARA GEL ustno-nosowa bezprzeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 4.Maska AMARA VIEW przeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L 5.Maska DREAMWEAR FULLFACE ustno-nosowa przeciekowa – wielorazowego użytku roz. M 6.Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. L w ilości 80 szt. 2.Maska FITLIFE pełnotwarzowa bezprzeciekowa-wielorazowego użytku roz. XL w ilości 30 szt. 3.Maska AMARA GEL ustno-nosowa bezprzeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S w ilości 10 szt. Rozmiar M w ilości 50 szt. Rozmiar L w ilości 50 szt. 4.Maska AMARA VIEW przeciekowa – wielorazowego użytku Rozmiar S w ilości 20 szt. Rozmiar M w ilości 10 szt. Rozmiar L w ilości 50 szt. 5.Maska DREAMWEAR FULLFACE ustno-nosowa przeciekowa – wielorazowego użytku roz. M w ilości 40 szt. 6.Pandemiczny obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym w ilości 50 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach