Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu pt. „Ekonomik – szkoła przyszłości” cz. I

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  REGON: 000178933
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu pt. „Ekonomik – szkoła przyszłości” cz. I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: obsługa kas fiskalnych. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 20, szacunkowa liczba uczestników10Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: szkolenia Multimedialne Insert–Subiekt,Rewizor,Gratyfikant,Rachmistrz. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 40, szacunkowa liczba uczestników: 4Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: szkolenie specjalistyczne–program finansowo-księgowy. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 30, szacunkowa liczba uczestników: 12Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs dla samodzielnych księgowych. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 150, szacunkowa liczba uczestników: 3Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs specjalistyczny ds. rachunkowości zarządczej i controllingu finansów przedsiębiorstwa. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 50, szacunkowa liczba uczestników: 3Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs płacowy dla zaawansowanych. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 30, szacunkowa liczba uczestników: 4Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs kadry i płace w praktyce. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 50, szacunkowa liczba uczestników: 5Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 50 (jedna grupa) - przewidziano 3 grupy szkoleniowe, razem 150godz. szkoleniowych, szacunkowa liczba uczestników: 24 (3 grupy po 8 osób)Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: Kurs Visual Marchidisingu i projektowania witryn sklepowych. Liczba godzin kursu dla 1 osoby: 40, szacunkowa liczba uczestników: 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach