Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług dydaktyczno-biurowych wraz z przebudową

Akademia Mazowiecka w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Mazowiecka w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  REGON: 611038403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług dydaktyczno-biurowych wraz z przebudową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług dydaktyczno-biurowych wraz z przebudową oraz budową 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla planowanej inwestycji prowadzonej dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2C.Zmiana sposobu użytkowania obejmuje prace remontowo-budowlane branży budowlanej, elektrycznej – teletechnicznej oraz sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach