Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w Szczyrku w sezonie zimowym 2020/2021, w podziale na 4 części

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, ul. Graniczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 178 646 , fax. 338 178 120
 • Data zamieszczenia: 2021-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
  ul. Graniczna 1
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  tel. 338 178 646, fax. 338 178 120
  REGON: 70468450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.szczyrk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w Szczyrku w sezonie zimowym 2020/2021, w podziale na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w Szczyrku w sezonie zimowym 2020/2021. Nieruchomości zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Szczyrku. Odśnieżanie odbywać się będzie na terenie miasta Szczyrku: 1)Przewidywana ilość powierzchni dróg i chodników do odśnieżania, ogółem dla Rejonu A, B, C i D zamówienia, wynosi – 22,44 km, 2) szczegółowa lokalizacja dróg i chodników wraz z powierzchniami do odśnieżania, dla części 1, 2, 3 i części 4 zamówienia, została określona w załączniku nr 2 do siwz i umowy – „Wykaz dróg miejskich i chodników przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2020/2021” dla REJONÓW A, B, C i D (dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach