Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg i chodników wojewódzkich (DW nr 395 i 396) na terenie miasta Strzelin

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3921971 w. 154 , fax. 713 921 303
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
  ul. Ząbkowicka 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3921971 w. 154, fax. 713 921 303
  REGON: 52863000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg i chodników wojewódzkich (DW nr 395 i 396) na terenie miasta Strzelin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: a) Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg wojewódzkich nr 395 i 396 na terenie miasta Strzelin polegać ma na ich odśnieżaniu i posypywaniu materiałem uszorstaniającym (mieszanka piasku z solą) na całej szerokości jezdni lub drogi, w tym likwidacja gołoledzi zgodnie z wykazem dróg i ulic planowanych do zimowego utrzymania wymienionych w załączniku do umowy. b) Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg wojewódzkich nr 395 i 396 na terenie miasta Strzelin polegać ma na pracy sprzętu ciężkiego w celu doprowadzenia dróg i ulic do przejezdności oraz usunięcia i przewozu nadmiaru nagromadzonego śniegu. c) Zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 395 i 396 na terenie miasta Strzelin polegać ma na ich odśnieżaniu i posypywaniu materiałem uszorstniającym (mieszanka piasku i soli) na całej szerokości chodnika w tym likwidacja gołoledzi zgodnie z wykazem chodników planowanych do zimowego utrzymania wymienionych w załączniku do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach