Przetargi.pl
„Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” – Postępowanie Nr 4

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  Świerkowa 45
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
  REGON: 79067097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” – Postępowanie Nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Zamówienie obejmuje łącznie dostawę i montaż 12 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Suwałki w ramach projektu pn. „Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”. 3.2. Szczegółowy zakres robót zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz projekt umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Zamówienie obejmuje kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych: 3.3.1.1. instalacja kolektorów słonecznych próżniowych – Zestaw nr 1 w ilości 7 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory próżniowe rurowe typu Heat Pipe o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 3,2m2 (pow. całkowita apertury nie mniejsza niż 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. absorbera nie mniejsza niż 81%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne – 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.3.1.2. instalacja kolektorów słonecznych płaskich – Zestaw nr 2 w ilości 4 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 4,64m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%) zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 250 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne – 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.3.1.3. instalacja kolektorów słonecznych płaskich - Zestaw nr 3 w ilości 1 komplet, w skład którego wchodzi: 3 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 6,96m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt, konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne – 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.3.2. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach, ścianach budynków lub na gruncie). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z aluminium odporne na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających. 3.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU – stanowiący załącznik do SIWZ 3.3.4. Gwarancja 1) Minimalny okres gwarancji na (zestawy kolektorów) realizowane zamówienie: a) okres gwarancji 60 miesięcy; b) 5 lat gwarancji na zainstalowane kolektory; c) 5 lat gwarancji na zasobnik ciepłej wody użytkowej; d) 5 lat gwarancji na zespoły pompowo-montażowe i naczynie przeponowe; e) 5 lat gwarancji na wykonane roboty instalacyjne. 2) W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego, 3) po upływie terminu 60 miesięcznej gwarancji lud zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia. 4) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Poprzez „reakcje serwisu” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano kolektory słoneczne i usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 3.3.5. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe Program funkcjonalno-użytkowy ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia 3.3.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż cena oferowanego zestawu jest ceną ryczałtową niezmienną, natomiast długości przewodów przyłączeniowych zestawu solarnego, mogą być różne w zależności od wysokości budynku oraz trasy ich prowadzenia. Fakt ten należy uwzględnić dokonując kalkulacji kosztów. 3.3.7. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 1) System kolektora: typu „Płaski” 2) Wymagana powierzchnia czynna absorbera nie mniejsza niż 2,32 m2; 3) Wymagana powierzchnia czynna apertury nie mniejsza niż 2,32 m2; 4) Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 82,8%; 5) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 3,73 W/m2K; 6) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0194 W/m2 K2; 7) Szkło solarne niskożelazowe o grubości min. 3,2 mm; 8) Konstrukcja rury Absorbera - Pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy, odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 88 [mm]; 9) Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar; 10) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa lub stop aluminium. UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ. 3.3.7.1. Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne: Wydajność kolektora (W) Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m2 Tm-Ta (K) 10 K 1830 30 K 1622 50 K 1378 UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonej w powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli. 3.3.8. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 1) system kolektora: Heat Pipe; 2) sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niż 76,9%; 3) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,256 W/m2K; 4) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,005 W/m2K2; 5) grubość szkła rury min. 1,5 mm; 6) maksymalne ciśnienie robocze 6 bar; 7) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa; 8) powierzchnia apertury: min. 1,6 m2 dla 1 płyty kolektora słonecznego; UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ. 3.3.8.1 Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne: Wydajność kolektora (W) Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m2 Tm-Ta (K) 10 K 1209 30 K 1162 50 K 1108 UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonej w powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli. 3.3.9. Minimalny uzysk energetyczny zestawów: 1) dla zestawu nr 1: minimalny roczny uzysk energetyczny 631,88 kWh/m²/rok; 2) dla zestawu nr 2: minimalny roczny uzysk energetyczny 416,85 kWh/m²/rok; 3) dla zestawu nr 3: minimalny roczny uzysk energetyczny 397,86 kWh/m²/rok. 3.3.10. Parametry techniczne zbiornika solarnego: 1) zbiornik emaliowany emalią ceramiczną; 2) dwie wężownice; 3) zbiornik z przyłączami kołnierzowymi lub gwintowanymi do grzałki umożliwiającymi montaż grzałki elektrycznej w połowie wysokości zbiornika; 4) izolacja wykonana z pianki PUR o przenikalności cieplnej nie gorszej niż 0,023W/m*K; 5) zabezpieczenie minimum anoda magnezowa; 6) pojemność rzeczywista zbiornika względem nominalnej zgodnie z EN12897; 7) min. Dopuszczalne temp. Zbiornik 95Oc/wężownica 95oC; 8) min dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika 6 bar; 9) min dopuszczalne ciśnienie robocze wężownicy 16 bar; 10) minimalne powierzchnie wężownic 250L góra – 0,7m2/dół – 1,2m2 300L góra – 1,1m2/dół – 1,4m2 3.3.11. Parametry techniczne grupy pompowej - przeznaczonej do instalacji solarnej i służącej do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.: 1) Zakres temperatur -30⁰C -130⁰C ; 2) Ciśnienie maksymalne 6 bar; 3) Zakres pomiarowy 2-12 l/min; 4) Skala manometru 1-10 bar; 5) Skala termometru (niski parametr) 0-100⁰C; 6) Skala termometru (wysoki parametr) 0-160⁰C; 7) Zawór zwrotny 2 szt. wbudowane w korpusie termometrów; 8) Przyłącze grupy pompowej GZ ¾’’; 9) Rozstaw przyłączy 97mm; 10) Maksymalna wysokość podnoszenia pompy 7,5 m; 11) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,20; 12) Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz; 13) Maksymalne zużycie energii 45 W; 14) Materiał izolacji EPP Elementy uszczelniające EPDM; 15) Możliwość konfigurowania parametrów wysokości podnoszenia pompy: TAK; 16) Możliwość aktywowania pompy bez sterowania PWM: TAK 3.3.12. W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się od Wykonawców załączenia do oferty: 1) deklaracji zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawioną przez producenta, 2) parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, współczynniki a1, a2 potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu Solar Keymak oraz badań na zgodność z normą PN-EN 12975-1, PN-EN 12975-2. 3.3.13. Do każdej instalacji kolektorów Wykonawca zapewni pompę obiegową obiegu C.O. górnej wężownicy w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu czynnika przez obieg górnej wężownicy oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem instalacji w okresie letnim. W/w pompa obiegowa musi zostać podłączona do sterownika solarnego który zapewni jej sterowanie w warunkach dogrzewania C.W.U przez zewnętrzne źródło zasilania (istniejący kocioł) jak i w warunkach zabezpieczenia instalacji solarnej przed przegrzaniem. Należy stosować pompy z płynną (elektroniczną) regulacją obrotów silnika. W zakresie zamówienie jest również doprowadzenie zasilania 230V (gniazdo sieciowe) z wewnętrznej instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym znajduje się zamontowany układ pompowy ze sterownikiem. 3.3.14. W każdej instalacji Wykonawca zastosuje: 1) Zawory odcinające przy zbiorniku C.W.U pozwalające na wymianę zbiornika bez konieczności demontażu orurowania, zarówno na zasilaniu jak i powrocie, wody użytkowej i obwodu górnej wężownicy; 2) Reduktor ciśnienia wody; 3) Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu C.W.U; 4) Naczynia przeponowe dla instalacji glikolowej i instalacji C.W.U; 5) Zawór mieszający C.W.U; 6) Izolacje termiczna rur C.O. i C.W.U po stronie wody ciepłej i zimnej (dotyczy od-cinków instalacji wykonywanych przez Wykonawcą). 3.3.15. Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego wskaźników: a) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 64,3 tony równoważnika CO2 Zostanie zliczony łączny szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej inwestycji, specyfikacji technicznej urządzeń, protokołów odbioru wraz z przeliczeniem szacowanego sadku emisji CO2. b) dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,04 MWt Zostanie zliczona moc z wybudowanych jednostek wykorzystujących instalację odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cielnej tj. kolektorów słonecznych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji. c) produkcja energii cielnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 24,67 MWht/rok – rok docelowy 2020. Zostanie zliczony wzrost wielkości wytwarzanej energii cieplnej z wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu na koniec pierwszego roku. Dane zostaną pozyskane z liczników energii cielnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt a)-b) poprzez zamieszczenie tych informacji w dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołach odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji. e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt c) pozyskane po uprzednim odczycie liczników energii cieplnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii. Terminy odczytu ustalone zostaną z Zamawiającym. 3.3.16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych; 2) Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów; 3) Indywidualne przeszkolenie każdego właściciela/użytkownika budynku w zakresie obsługi zainstalowanych kolektorów słonecznych potwierdzone przez strony protokołem z przeprowadzonego szkolenia wraz z dostarczeniem, instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji. Wykonawca do każdej instalacji zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania, eksploatacji i serwisowania instalacji. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się informacje między innymi na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji, które należy wymieniać aby instalacja prawidłowo działała wraz z informacją jak często należy je wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów instalacji . Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji oraz jej trwałość; 3.3.17. Każdy zestaw instalacji kolektorów słonecznych musi być wyposażony w licznik do pomiaru energii cieplnej. 3.3.18. Wykonawca z chwilą podpisania umowy musi zapewnić na własny koszt kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych. 3.3.19. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 09331100-9 Kolektory słoneczna do produkcji ciepła Dodatkowe przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne 44112410-5 Konstrukcje dachowe 39370000-6 Instalacje wodne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 3.4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 3.5. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.7. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.8. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. 3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż należy przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeśli w danej lokalizacji zachodzi taka potrzeba).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 8.2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. O/Suwałki nr rachunku 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 , a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium -„Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” 8.5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 8.6. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 8.7. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach