Przetargi.pl
Zestawy do. inaktywacji osocza ozdrowieńców COVID 19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-612 Radom, ul. Limanowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 621 127
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
  ul. Limanowskiego 42
  26-612 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483 621 127
  REGON: 30306000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckik.radom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zestawy do. inaktywacji osocza ozdrowieńców COVID 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do. inaktywacji osocza ozdrowieńców COVID 19 przy użyciu psolarenu i kompatybilnych urządzeń do redukcji patogenów Intercept. Ilość zestawów 600 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141600-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach