Przetargi.pl
Zawarcie umowy prosumenckiej o rozliczenie prze ENEA S.A. usługi kompleksowej dla Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wł. Szafera 3/5/7 w Szczecinie

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 71-245 Szczecin, ul. Władysława Szafera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 223 427 , fax. 914 221 952
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Władysława Szafera 7
  71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 223 427, fax. 914 221 952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy prosumenckiej o rozliczenie prze ENEA S.A. usługi kompleksowej dla Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wł. Szafera 3/5/7 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawarcie umowy prosumenckiej o rozliczenie prze ENEA S.A. usługi kompleksowej dla Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wł. Szafera 3/5/7 w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach