Przetargi.pl
Zapytanie o ofertę cenową zakupu usługi prac remontowych

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 320 615 , fax. 815 322 359
 • Data zamieszczenia: 2021-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Nowy Świat 3
  20-418 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 320 615, fax. 815 322 359
  REGON: 53930000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wijhars-lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie o ofertę cenową zakupu usługi prac remontowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach WIJHARS polegających na malowaniu ścian. 2.Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach WIJHARS polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu. 3.Przesuwanie, wynoszenie, wnoszenie mebli biurowych znajdujących się w pomieszczeniach 4.Wykonanie ścianki wygłuszającej 5.Ościeżnica. Montaż ościeżnicy regulowanej prawej lub pozostawienie aktualnie obsadzonej ościeżnicy metalowej. Decyzja zostanie ostatecznie podjęta w zależności od sposobu wykonania 6.Wymiana drzwi wewnętrznych prawych na drzwi dźwiękoszczelne/akustyczne 7.Wykonanie usługi montażu wełny mineralnej na suficie podwieszanym. 8.Oświetlenie - Wymiana oświetlenia rastrowego w sufitach podwieszanych na nowe oprawy LED wraz podłączeniem ich do sieci elektrycznej oświetleniowej. 9.Materiały z rozbiórki wykonawca zutylizuje we własnym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach