Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: Słoneczne innowacje - Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7555146 , fax. 022 7555327
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7555146, fax. 022 7555327
  REGON: 00052478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: Słoneczne innowacje - Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, wykonanie i dostawa poniżej opisanych materiałów promocyjnych: - notes ekologiczny - 500 szt. - kredki kolorowe - 500 szt. - torba bawełniana - 500 szt. - puzzle - 500 szt. - ołówek - 500 szt. - brelok metalowy - 500 szt. - zestaw kąpielowy - 500 szt. - parasol - 1000 szt. - papierowa kartonowa torebka na prezenty w kolorze białym - 500 szt. - ozdobna torebka na prezenty w kolorze czerwonym - 500 szt. - czapka baseballowa bawełniana - 500 szt. - długopis automatyczny metalowy - 1000 szt. - długopis plastikowy automatyczny - 5000 szt. - kubek ceramiczny z uchem - 500 szt. - pendrive metalowy, pojemność 8 GB - 100 szt. - Balon 12, metalizowany - 5000 szt. oraz osobno: zatyczki białe, plastikowe, 5000 szt., patyczki białe, plastikowe o długości 38 cm (+ - 2 cm), 5000 szt. - kamizelka bezpieczeństwa - 250 szt. - kamizelka bezpieczeństwa - 250 szt. - koszulka (T-shirt) - 500 szt.; - kalendarz książkowy na 2013 r. - 200 szt. - kalendarz biurkowy na 2013 r. - 200 szt. - opaska odblaskowa - 500 szt. - smycz - 500 szt. - plastikowa skrobaczka - 200 szt. - pendrive plastikowy w kolorze czarnym, pojemność 2 GB - 150 szt. - podkładka pod mysz - 150 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodzisk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach