Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa trzech budynków biurowych - kancelarii leśnictw.

Nadleśnictwo Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05110 Jabłonna, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 744 933 , fax. 227 744 596
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jabłonna
  ul. Wiejska 20
  05110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 227 744 933, fax. 227 744 596
  REGON: 1256715700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa trzech budynków biurowych - kancelarii leśnictw.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 1. Zadanie częściowe nr 1: Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – kancelarii Leśnictwa Poniatów. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Etap I – zaprojektowanie budowy kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i Program funkcjonalno - użytkowy (PFU), uzyskanie pozwolenia na budowę, 2) Etap II – wybudowanie kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Lokalizacja: działka nr ew. 428/5 w miejscowości Komornica, gm. Wieliszew(Leśnictwo Poniatów). 2. Zadanie częściowe nr 2: Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – kancelarii Leśnictwa Kąty Węgierskie. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Etap I – zaprojektowanie budowy kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i PFU, uzyskanie pozwolenia na budowę, 2) Etap II – wybudowanie kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Lokalizacja: działka nr ew. 597/1 w miejscowości Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt (Leśnictwo Kąty Węgierskie). 3. Zadanie częściowe nr 3: Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – kancelarii Leśnictwa Stoczek. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Etap I – zaprojektowanie budowy kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i PFU, uzyskanie pozwolenia na budowę, 2) Etap II – wybudowanie kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Lokalizacja: działka nr ew. 1303 w miejscowości Stoczek Łukowski, gm. Stoczek Łukowski (Leśnictwo Stoczek).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach