Przetargi.pl
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na imprezach masowych i rekreacyjnych w Kwidzynie w roku 2013

Komenda Straży Miejskiej w Kwidynie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyń, ul. Warszawska 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 261 08 99 , fax. 0-55 261 08 98
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Straży Miejskiej w Kwidynie
  ul. Warszawska 14 14
  82-500 Kwidzyń, woj. pomorskie
  tel. 0-55 261 08 99, fax. 0-55 261 08 98
  REGON: 17041045300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na imprezach masowych i rekreacyjnych w Kwidzynie w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochroniarskich polegających na ochronie imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez miasto Kwidzyn w roku 2012: Majówka rockowa - Juwenalia 24.05.2013.; Dni Kwidzyna 2012 - 15-16.06.2013; Cud nad Wisłą - 15.08.2013.; Pożegnanie lata - 22.09.2013.; Życzenia noworoczne z pokazem sztucznych ogni - 31.12.2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska-kwidzyn.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach