Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z COVID: rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące dla ochrony indywidualnej pracowników i studentów

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2021-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z COVID: rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące dla ochrony indywidualnej pracowników i studentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice jednorazowe "S" 20 opak. po 100 szt., rękawice jednorazowe "M" 24 opak. po 200 szt., rękawice jednorazowe "L" 50 opak. po 100 szt., płyn do dezynfekcji rąk 500 ml BIO Bioseptol 50 szt., płyn do dezynfekcji rąk 5 litrów BIO Bioseptol 50 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach