Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19

Fundusz Górnośląski S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-086 Katowice, Sokolska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 723 31 10 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundusz Górnośląski S.A.
  Sokolska 8
  40-086 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 723 31 10, fax. -
  REGON: 27285458200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fgsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wysoka ochrona nóg – 8 000 par.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach