Przetargi.pl
Zamówienie na dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Zakopanem przy ul. Chramcówki 27 i Nowotarska 42 wraz z Halą Sportową.

Szkoła Podstawowa Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 068 637 , fax. 182 068 637
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 5
  ul. Chramcówki 27
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 068 637, fax. 182 068 637
  REGON: 49057357800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Zakopanem przy ul. Chramcówki 27 i Nowotarska 42 wraz z Halą Sportową.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Zakopanem przy ul. Chramcówki 27 i Nowotarska 42 wraz z Halą Sportową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach