Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą rurek krtaniowych jednorazowego użytku.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 537 38 11 , fax. 89 537 38 10
 • Data zamieszczenia: 2021-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  Wincentego Pstrowskiego 28B
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 537 38 11, fax. 89 537 38 10
  REGON: 51133293300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą rurek krtaniowych jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD (dwukanałowa) wykonana z PCV, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, sterylna, bez lateksu,, w rozmiarach: 3,4,5 kodowane kolorami, w zestawie strzykawka (rozmiar "3"- 30 szt., rozmiar "4" - 50 szt., rozmiar "5" - 40 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach