Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą masek nadkrtaniowych i-gel

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 537 38 11 , fax. 89 537 38 10
 • Data zamieszczenia: 2021-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  Wincentego Pstrowskiego 28B
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 537 38 11, fax. 89 537 38 10
  REGON: 51133293300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą masek nadkrtaniowych i-gel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą masek nadkrtaniowych I-Gel: 1) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.1 :20 sztuk 2) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.1,5 : 20 sztuk 3) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.2 : 20 sztuk 4) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.2,5 :20 sztuk 5) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.3 : 60 sztuk 6) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.4 :60 sztuk 7) Maska nadkrtaniowa I-GEL rozm.5 : 60 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach