Przetargi.pl
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce”

Gmina Kołaczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 460 258 , fax. 134 460 258
 • Data zamieszczenia: 2020-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołaczyce
  Rynek 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  tel. 134 460 258, fax. 134 460 258
  REGON: 37044032400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce” będzie polegało na zakupieniu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce używanego średniego samochodu strażackiego ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sieklówce. Minimalny standard samochodu: - napędem 4x4, -kabina na ramie, przeszklenie w części osobowej, -przystosowany do przewozu minimum 6 osób, -wyposażony w co najmniej 4 drzwi, -pasy bezpieczeństwa, -skrzynia manualna, - ABS, - belkę świetlną z napisem „STRAŻ”, - lampę błyskową LED koloru niebieskiego z przodu i z tyłu pojazdu, - zabudowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, -półki oraz pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego z materiałów nierdzewnych (blacha aluminiowa), - dach w formie podestu roboczego, z uchwytami na drabinę i węże ssawne, - linia szybkiego natarcia, - zbiornik na wodę (min. 2 500 l.) - hak, - sygnalizacja dźwiękowa, - wspomaganie kierownicy, - środek pianotwórczy, - minimalny rok produkcji 2003 r. - maksymalny przebieg - 50 000 tys. - oświetlenie ostrzegawcze, Samochód musi posiadać aktualny certyfikat CNBOP. Dodatkowe wyposażenie opcjonalnie: -radiotelefon samochodowy, maszt oświetleniowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach