Przetargi.pl
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, Ruszczańska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 650 305 , fax. 158 650 328
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połaniec
  Ruszczańska 27
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 650 305, fax. 158 650 328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenie wielofunkcyjne HP W1A79A inc. Laser Jet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach