Przetargi.pl
Zakup urządzeń sieciowych, testera sieciowego, serwerów oraz oprogramowania serwerowego

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60355 Poznań, ul. Przybyszewskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 691 759, , fax. 618 691 847
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Przybyszewskiego 49
  60355 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 691 759, , fax. 618 691 847
  REGON: 28883400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń sieciowych, testera sieciowego, serwerów oraz oprogramowania serwerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1. Urządzenia sieci komputerowej UTM 2 szt Pakiet 2. Urządzenia sieciowe – przełączniki sieciowe 30 szt Pakiet 3. Serwer poleasingowy RACK 2U 3 szt Pakiet 4. Oprogramowanie serwerowe 8 szt. Pakiet 5. Tester okablowania sieciowego LAN Pakiet 6. Macierz QNAP z dyskami 4TB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną