Przetargi.pl
„Zakup urządzeń gastronomicznych – zadanie inwestycyjne”

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
  219
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  REGON: 000295231
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup urządzeń gastronomicznych – zadanie inwestycyjne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń gastronomicznych o niżej przedstawionych min. parametrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach