Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 00052401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.andrychow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprawnego technicznie, bezwypadkowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 z kabiną jednomodułową, zespoloną, czterodrzwiową, min. 6 osobową, hydraulicznie podnoszoną do góry, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku z siedzibą przy ul. Skornicka 2. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia musi posiadać oznakowanie zgodne z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP). Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zgodnie z normą PN-EN1846-2+A1. Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany jako pożarniczy (przedłożyć dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową i fakturę po zrealizowaniu zamówienia). 3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: przedmiot zamówienia musi być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa; Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt; dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu wyrobów. 4. PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE 1) Rok produkcji podwozia - minimum 1998, rok zabudowy - minimum 2016 2) Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć- 12 400 kg 3) Ogumienie nowe, typ T-45 z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach ogumienie pojedyncze oraz pełno wymiarowe koło zapasowe, nowe akumulatory 4) Podwozie samochodu z silnikiem 6-cylindrowym o zapłonie samoczynnym z turbosprężarką i intercoolerem - Minimalna moc silnika: 220 kM. - Pojemność silnika min. 6800 cm3 - Silnik z udzieleniem min. 24- miesięcznej gwarancji 5) Podwozie wyposażone w mechaniczną skrzynie biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). 6) Pojazd wyposażony w hamulce bębnowe na wszystkich osiach 7) Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybko złącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym 8) Pojazd wyposażony w wyciągarkę mechaniczną o sile uciągu min. 6 000 kg i długości liny min.50 m. 9) Kabina jednomodułowa, zespolona, 4- drzwiowa, hydraulicznie podnoszona do góry, minimum 6-osobowa (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Miejsca siedzące kierowcy i dowódcy powinny być wyposażone w zagłowniki oraz regulację wysokości, odległości i pochylenia oparcia fotela. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Kabina wyposażona minimum w: - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, - lusterka zewnętrzne lewe i prawe (główne i szerokokątne), - reflektor typu (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny, radio samochodowe, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - radiotelefon oraz antenę , - możliwość zasilania ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi. Dodatkowo w kabinie: - ogrzewanie postojowe, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik wysokiego ciśnienia. 10) Kolor: - elementy podwozia - czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 11) Przedmiot zamówienia musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne ( powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych). 12) Przedmiot zamówienia musi być wyposażony w: - min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu, - lampę zespoloną STRAŻ typu LED na dachu pojazdu, - w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. 13) Instalacja elektryczna, moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna samochodu wyposażona w przetwornicę napięcia 24V 12V dla urządzeń zasilanych napięciem 12V. W kabinie wyjścia zasilające 24 12 V do urządzeń (latarek, radiotelefonów itp.) 14) Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie odłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. 15) Przedmiot zamówienia wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16) Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25?C do + 45? C. 17) Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu. 18) Przedmiot zamówienia wyposażony w zaczep holowniczy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej min. 3,5 t z gniazdem elektrycznym do podłączenia zasilania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. 19) Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. 5. ZABUDOWA POŻARNICZA 1) Zabudowa musi być wykonana z profili stalowych ze stali nierdzewnej, pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej mocowane metodą klejenia, nadkola z blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z blachy aluminiowej. Dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową. Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia aluminiowa na podręczny sprzęt typu łopaty, widły oraz uchwyty na drabinę wysuwną DW 10, węże ssawne średnica 110, mocowanie hydrantu i klucza hydrantowego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności). Przedmiot zamówienia musi posiadać oświetlenie dachu. Na ścianie tylnej pojazdu lampa typu LBL, kierunkowskazy, stop, światła tylne, cofania, przeciwmgielne, tablica rejestracyjna wraz z oświetleniem typu LED oraz sygnał cofania. 2) Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. 3) Po trzy schowki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1), ścianki i spód wyłożone blachą aluminiową ryflowaną, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym samozwijalnym wspomagającym otwarcie oraz uniemożliwiające samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Schowki przeznaczone na osprzęt wodny w dolnej części wyposażone w stojaki na węże o średnicy 25, 52 i 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz, agregat prądotwórczy i inne wyposażenie standardowe, w przedziale autopompy, miejsce do mocowania motopompy pływającej typu Niagara na wysuwnym podłożu, schowki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Mocowanie dla 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych mocowane w zabudowie lub w kabinie. 4) Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny, zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium. Konieczność zainstalowania podestów roboczych składanych ułatwiających dostęp do górnych półek sprzętowych. 5) Przedmiot zamówienia powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu (min.5 szt.) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności zgodnie z normą PN-EN 1846-2. Oświetlenie powinno posiadać stałe natężenie na całej długości zabudowy. 6) Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 7) Elementy wystające w pozycji otwartej poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 8) Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 9) Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej umieszczony wzdłuż osi pojazdu bezpośrednio za kabiną z falochronami. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 2500 l, - posiadać instalacje przelewową i grawitacyjnego opróżniania, - posiadać nasadę 1X75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, - posiadać instalacje zalewania przez autopompę , króciec 1x110 - geodezyjny. 10) Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z blachy kwasoodpornej (dopuszcza się wykonanie zbiornika z materiałów kompozytowych) o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, oraz: - musi być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. - musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. 11) Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym żaluzją aluminiową, pod przedziałem autopompy zamontowany podest na tylnym zderzaku. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. 12) Autopompa ze stopniem wysokiego ciśnienia AW 20 10-4 40 o wydajności 2000 Lmin przy ciśnieniu 10 bar i 400 Lmin przy ciśnieniu 40 bar wraz ze zwijadłem szybkiego natarcia wysokociśnieniowego. 13) Autopompa musi być wyposażona w wyjście ssawne średnica 110. 14) Autopompa wyposażona w sterowanie umożliwiający regulację ręczna ciśnienia pracy. 15) Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. 16) Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych wielkości średnica 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - wody do zbiornika samochodu. 17) Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle o napędzie elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na ciśnienie i stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym umożliwiającym zwijanie węża oraz prądownice. 18) W przedziale autopompy musi znajdować się zestaw łączności i co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr, - elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - regulator prędkości obrotowej silnika, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka pracy autopompy, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury silnika, - tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody. 19) Zabudowa wyposażona musi być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED o mocy świecenia min 20000 lumenów sterowane elektrycznie za pomocą pilota. Wysokość min.4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. W pozycji złożonej zabezpieczenie przed samoczynnym wysunięciem podczas jazdy. Sygnalizacja wysuwu w kabinie. 20) Przedmiot zamówienia musi być wyposażony w wysuwną podstawę na agregat prądotwórczy dostarczony przez Zamawiającego. 6. WYPOSAŻENIE Na pojeździe zapewnić miejsce i mocowania na przewożenie sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 5 do Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczy i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej Warszawa 14.04.2011 r. oraz zgodnie Wymogami technicznymi dla pojazdów ratowniczych. Sprzęt rozmieszczony i zamocowany grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii i taktyki pożarniczej. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Sprzęt nie odporny na zawilgocenia jak silniki urządzeń, agregaty zainstalować powyżej poziomu brodzenia samochodu. 7. Zamawiający wymaga aby zbiornik paliwa pojazdu przy odbiorze był zatankowany do pełna. 8. Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 4 osób wskazanym przez Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 4.08.2016r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym     w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) - składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną  o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na samochód wraz z zabudową i wyposażeniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrychow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach