Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot - Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3757401 , fax. 71 3757895
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  ul. Joliot - Curie 15
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3757401, fax. 71 3757895
  REGON: 13010000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr (laptop, tablety, akcesoria komputerowe) w 13 częściach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach