Przetargi.pl
Zakup sprzętu informatycznego

Powiat Wodzisławski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324120930 , fax. +48324120931
 • Data zamieszczenia: 2021-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wodzisławski
  Bogumińska 2
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324120930, fax. +48324120931
  REGON: 27625523000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatwodzislawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do wyposażenia Punktu Szczepień Powszechnych, współorganizowanego przez Zamawiającego tj. Powiat Wodzisławski. Przedmiotem dostawy są: laptopy - 7 szt. oraz drukarki laserowe, monochromatyczne - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach