Przetargi.pl
Zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych

Powiat Brzeziński ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8741111, 8743164 , fax. 046 8741111
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeziński
  ul. Sienkiewicza 16 16
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 046 8741111, 8743164, fax. 046 8741111
  REGON: 75073171100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dwie odrębne części, na które składają się: dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i 2 dostawa przyczepy transportowej: Część I zamówienia- Ciągnik rolniczy -wersja drogowa, wraz z wyposażeniem o następujących parametrach: - ciągnik rolniczy o parametrach: - Fabrycznie nowy - rok produkcji 2015,Gwarancja min. 12 miesięcy, Moc silnika min. 100 KM, max. 120 KM wg normy 2000-25-CE, Silnik 4 cylindrowy spełniający normy min. EURO IIIa, Pojemność silnika 3350-4500 cm sześciennych , turbo z regulacją elektroniczną, Silnik chłodzony cieczą, Układ napędowy: - napęd na cztery koła 4x4, - sprzęgło dwutarczowe, - prędkość transportowa z maszynami, min. 35 km na h, - skrzynia biegów wyposażona w biegi pełzające od 0,3-0,7km na h, - blokada tylnego mechanizmu różnicowego, Układ hamulcowy i kierowniczy: - hamulce zintegrowane zależne na 4 koła tarczowe - hamulec postojowy niezależny, - hamulec przyczepy pneumatyczny, - układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kolumną kierowniczą , W.O.M. przód niezależny 1000 obr. na min, W.O.M. tył. niezależny napęd o prędkości min. 540-540 E obr. na min, Podnośnik: tył - hydrauliczny sterowany mechanicznie o udźwigu min. 4000 kg., przód - o udźwigu min 1800 kg. Balast na TUZ przedni min. 150 kg, Szybkozłącza hydrauliczne min. - 6 szt. Kabina ogrzewana, klimatyzacja, regulowany pneumatyczny fotel kierowcy, Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem, Ogumienie niskoprofilowe : przód min. R24, tył min. R34, Ciągnik oznakowany lampą z napisem SŁUŻBA DROGOWA, Masa ciągnika min. 4000kg, Homologacja do rejestracji ciągnika; Wyposażenie ciągnika rolniczego: -ramię hydrauliczne o następujących parametrach: Rok produkcji 2015, zakres roboczy w poziomie min. 6 m (liczony od osi ciągnika do do końca krawędzi głowicy do koszenia traw i krzaków), dodatkowy wysuw hydrauliczny drugiego ramienia- min. 0,8 m, obrót ramienia min. 90 ?, udokumentowana możliwość instalowania głowic roboczych : - głowica do koszenia traw i krzaków, - głowica do ścinania poboczy, - głowica do czyszczenia i pogłębiania rowów - głowica do frezowania pni z gwarancją prawidłowej współpracy z ciągnikiem ( referencje ), układ hydrauliczny niezależny od ciągnika o pojemności min. 200L, chłodnica oleju z termostatem elektronicznym i wolnym startem od 45o C, niezależny od ciągnika układ hydrauliczny, dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny, przekładnia i pompy żeliwne, minimalna pojemność pompy głównej 65cm3, moc na hydromotorze min. 65 KM, ciężar ramienia 900 - 1000 kg, połączenia zbiornika i ramy wzmocnione nierozłączne, bezpiecznik najazdowy hydrauliczno- gazowy ramienia, system pływającej regulacji głowicy koszącej do terenu, bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia hydrauliczno-gazowy, ramiona główne wysięgnika z profilu min 120 x 120x 7mm, sterowanie funkcjami ramienia z kabiny operatora mechaniczne, -Głowica do koszenia traw i krzaków o następujących parametrach: Rok produkcji 2015, napęd hydrauliczny przez przekładnie pasową, głowica tnąca o szerokości 110- 130 cm, moc na wale tnącym min. 50 KM, noże tnące i rozdrabniające T obrotowe 360o wokół własnej osi min. 18 szt., (+ komplet zapasowy noży), średnica rozdrabniania do 9 cm (włącznie z tą średnicą), regulacja wysokość cięcia 8-10 cm (z tolerancją + -2 cm), możliwość współpracy z ramieniem hydraulicznym pkt. 4.1.2.1. pokrywa przednia regulowana bezstopniowo od 28-45 cm (z tolerancją + -2 cm podwójny płaszcz blachy trudnościeralnej), hydrauliczne ustawienia zakresy kąta pracy od - 180o do + 180o, znak CE producenta, ciężar 300-350kg (z tolerancją +-5%); - Głowica do ścinki poboczy o następujących parametrach: Rok produkcji 2015, wysokość ścinki regulowana min.10 cm, szerokość robocza 70-100 cm, przekładnia wzmocniona bezstopniowa w standardzie, współpraca z oferowanym ramieniem hydraulicznym pkt. 4.1.2.1, zakres pracy od -60o do +90o, odrzut ziemi 0,5-5m regulowany obrotami, noże wymienne min szt. 40, obracalne dwustronnego wykorzystania, (+ komplet zapasowych noży), ciężar głowicy 300-350 kg, obroty wału roboczego min. 600 obr na min., napęd hydrauliczny bezpośredni na wał roboczy, moc zainstalowana min. 50 KM, znak CE producenta, - Głowica do pogłębiania rowów o następujących parametrach: rok produkcji 2015, średnica wirnika min 80 cm, współpraca z oferowanym ramieniem hydraulicznym pkt. 4.1.2.1, regulowany klapą hydrauliczną strumień wyrzutu, minimum 700 obr na min tarczy wyrzutowej, w standardzie napęd hydrauliczny przez przekładnię wzmocnioną HD, możliwość usuwania korzeni i krzaków o średnicy min. 10 cm, wszystkie noże robocze wymienne min. szt.9 (+ zapasowy komplet noży), ciężar głowicy 280-350kg, znak CE producenta, - Głowica do frezowania pni o następujących parametrach: rok produkcji 2015, napęd hydrauliczny o mocy min. 50 KM, blat montażowy obrotowy 3600, współpraca z oferowanym ramieniem hydraulicznym pkt. 4.1.2.1, średnica tarczy frezującej min. 60cm, noże robocze wymienne min. 24 szt. (+zapasowy komplet noży), obrót tarczy 1800-2500 obr na min, zakres pracy - 600 do + 900, ciężar 300- 350 kg, znak CE producenta; Część II zamówienia- Przyczepa transportowa o następujących parametrach: ładowność 6-8 ton, wywrot trójstronny z hydraulicznym mechanizmem przechylenia skrzyni, zamontowana w tylnej klapie zasuwa do wysypu materiałów sypkich, homologacja do rejestracji przyczepy, układ hamulcowy pneumatyczny 1-2 obwodowy, dyszel przyczepy skrętny, rok produkcji 2015.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium: na I część zamówienia w kwocie: 10.000,00 zł, na II część zamówienia w kwocie 1.000,00 zł.Wadium wykonawca może wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji ciagnika
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-brzeziny.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach