Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą

Gmina Sulmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6846056 , fax. 44 6846057
 • Data zamieszczenia: 2015-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulmierzyce
  ul. Urzędowa 1 1
  98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie
  tel. 44 6846056, fax. 44 6846057
  REGON: 59064818400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą o następujących parametrach minimalnych: 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,5 dm3, mocy min 85KM Euro IVA Układ wtryskowy typu common rail Maks. moment obrotowy min 350Nm Zbiornik paliwa min 120l Układ napędowy 4x4 Elektrohydrauliczne sterowanie załączniem przedniego napędu i blokady mech. Różnicowego Przekładnia mechaniczna 12x12, min. 40km/h; Rewers sterowany hydraulicznie (zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła); Sprzęgło główne wielotarczowe mokre Wałek WOM zależny + niezależny 540/540E obr/min sterowany mechanicznie (min 2 prędkości WOM)- zmiana prędkości wałka dźwignią w kabinie Hamulec tarczowy, niezależny, mokry Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 27l/min druga min 47l/min) Ciśnienie robocze min 190 bar Ilość rozdzielaczy hydraulicznych - 2 tylne Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min 4500kg wyposażony w siłownik główny + 2 siłowniki wspomagające) System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu Lift-O-Matic (System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu) Ramiona podnośnika wyposażone w szybkosprzęgi.i stabilizatory teleskopowe Obciążniki przód min 450 kg Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w uchylne okna boczne i tylne, fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, siedzenie pasażera - homologacja na 2 osoby; instalację radiową; 2 lampy robocze przednie i 4 tylne; 2 lusterka zewnętrzne teleskopowe; wycieraczki szyby przedniej i tylnej; okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy; komputer pokładowy wskazujący min prędkość jazdy, obr. WOM, licznik przebiegu, napięcie inst elektrycznej, Hałas w kabinie maks 78dB Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie; ostrzegawcza lampa błyskowa; gumowe poszerzenie tylnych błotników; instrukcja obsługi w języku polskim; zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości oraz możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora; zaczep rolniczy, belka wielootworowa. Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa. Ogumienie przód min. 13,6 R24 tył min. 16,9 R34 radialne (szerokość ogumienia przód min 340mm tył min 420mm; ogumienie radialne) Ciągnik fabrycznie nowy rocznik min 2015 Okres międzyprzeglądowy min 600mt Dostarczony ciągnik musi być przystosowany do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami - pług odśnieżny PRONAR PUV 2800 i 3300 oraz kosiarka bijakowa KORNIK VARIO 1,9. 2. PRZYCZEPA Przyczepa ciągnikowa samowyładowcza Ładowność: 9.500 - 10.500kg Wywrót trójstronny Wymiary skrzyni ładunkowej: długość min. 5,50m; szerokość min. 2,42m; wysokość min.1,0m Pojemność skrzyni min. 11,00m? Wysokość całkowita max. 2,80m Ogumienie: min. 385/65R22,5 Koło zapasowe 385/65R22 Dyszel trójkątny z okiem średnicy 40mm, 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z automatycznym regulatorem siły hamowania. Instalacja oświetleniowa. Homologacja na min. 40 km/h. Tylne gniazdo hydrauliczne. Tylne gniazdo elektryczne. Tylne złącze instalacji hamulcowej. Szyber zsypowy w ścianie tylnej. Kliny do kół. Błotniki kół tylnych. Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej. Pomost roboczy Zaczep tylny obrotowy Trójkąt ostrzegawczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach