Przetargi.pl
Zakup samochodu typu bus

Gmina Jastków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5020143 , fax. 081 5020144
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastków
  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 3
  21-002 Jastków, woj. lubelskie
  tel. 081 5020143, fax. 081 5020144
  REGON: 00053523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu typu bus
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu (autobusu) typu bus. Samochód musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu, musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych. Będzie on wykorzystywany na potrzeby Gminy Jastków, szacuje się, że w skali roku będzie miał przebieg do 10tys. km. Wymagania dotyczące pojazdu wraz ze specyfikacją techniczną: - silnik wysokoprężny diesel o poj. od 1,96 do 3,0 dm3 o mocy min. 160KM - ilość miejsc siedzących od 16+1 do 19+1 - ABS, ASR, ESP, EBV lub równoważny - układ kierowniczy ze wspomaganiem - poduszka powietrzna kierowcy - regulowana kolumna kierownicy - skrzynia biegów manualna - klimatyzacja przestrzeni kierowcy i pasażerów - niezależne ogrzewanie postojowe - izolacja dźwięko - termiczna przedziału pasażerskiego i przestrzeni kierowcy - fotele z tapicerką materiałową (tkanina) z zagłówkami - fotel kierowcy z odchylonym oparciem, regulowany w pionie i poziomie i części lędźwiowej, z podłokietnikiem - pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach - dwa wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych wraz z oznaczeniem wyjść awaryjnych - wieszaki ubraniowe - 6szt. - oświetlenie przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy - przeszklone drzwi boczne autobusu sterowane elektrycznie z miejsca kierowcy (otwieranie i zamykanie ) - przeszklone drzwi tylne - osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera - zasłonki przeciwsłoneczne w oknach w przedziale pasażerskim - obniżony stopień wejścia - komplet opon letnich i zimowych + pełnowymiarowe koło zapasowe - wysokość przestrzeni pasażerskiej min. 1800cm - poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie - podłoga z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokrytą wykładziną antypoślizgową - poręcz zabezpieczająca umiejscowiona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych - kolor: biały, srebrny lub pokrewny (inny kolor po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego na etapie zadawania pytań do SWIZ) - immobilizer, autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem - pozostałe akcesoria: apteczka z wyposażeniem, trójkąt, 2 gaśnice, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny - wykonawca zapewni serwis gwarancyjny (w tym przeglądy okresowe, nie częściej niż co 10tys. km lub co roku) w odległości nie większej niż 100km od siedziby zamawiającego, przy czym całkowity ich koszt w okresie gwarancji mechanicznej (bez kosztów dojazdu, w przypadku sprawnego pojazdu) wraz z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił wykonawca. - pojazd musi posiadać homologację na autobus - gwarancja na perforację podwozia min. 6 lat (limit do 150 000 km), gwarancja mechaniczna min. 2 lata (limit do 100 000 km) - rocznik pojazdu 2015 lub 2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji mechanicznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jastkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach