Przetargi.pl
Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów.

Gmina Papowo Biskupie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 676 8101
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Papowo Biskupie
  Papowo Biskupie 128
  86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 676 8101
  REGON: 871118520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.papowobiskupie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewozu osób i materiałów o niżej wymienionych cechach i parametrach:1/Samochód do przewozu osób.2/Ilość miejsc siedzących 7-9 łącznie z miejscem dla kierowcy.3/Samochód fabrycznie nowy4/Rok produkcji 2022.5/Silnik diesla o pojemności od 1,6 do 2,2 l6/Minimalna moc 150 KM7/Skrzynia biegów manualna8/Klimatyzacja 9/Możliwość demontażu tylnych siedzeń w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej 10/Napęd na przednie koła11/Liczba drzwi 4-5, tylne drzwi- rozwierne na boki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach