Przetargi.pl
Zakup samochodów dla Centrali Ruchu i Sekcji Obsługi Przystanków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 233 312 , fax. 586 233 022
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 233 312, fax. 586 233 022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkmgdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów dla Centrali Ruchu i Sekcji Obsługi Przystanków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2019) samochodów osobowych. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: a) Część I – Samochód osobowy dla Centrali Ruchu b) Część II - Samochód osobowy dla Sekcji Obsługi Przystanków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach