Przetargi.pl
Zakup organów koncertowych

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-001 Katowice, ul. Ułańska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 250 63 71 , fax. 32 250 63 71 wew. 102
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
  ul. Ułańska 7b
  40-001 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 250 63 71, fax. 32 250 63 71 wew. 102
  REGON: 27233842600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup organów koncertowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup mechanicznych organów koncertowych, będących własmością firmy Andreasa Ladacha w Wuppertal (Niemcy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37311300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach