Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, pl. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 281 41 93 , fax. 0-32 281 41 93
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
  pl. Władysława Sikorskiego 1
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 0-32 281 41 93, fax. 0-32 281 41 93
  REGON: 27008507900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa -szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii cieplnej do budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach