Przetargi.pl
Zakup oraz sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej w 2023 roku w podziale części

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBICHOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58)58 85 283
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBICHOWIE
  ul. Zblewska 30
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. (58)58 85 283
  REGON: 190582500
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej w 2023 roku w podziale części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie w 2023 roku – pieczywa.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie w 2023 roku – ziemniaków.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie w 2023 roku – mięso, produkty mięsne, wędliny.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie w 2023 roku – ryby i przetwory rybne, oleje, mrożonki, kompoty, koncentraty.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie w 2023 roku – różnych produktów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach