Przetargi.pl
Zakup oprogramowania eZamówienia – UMŁ

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
  Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. -
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania eZamówienia – UMŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiającego oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS (Software as a Service), które zapewni Zamawiającemu przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zintegrowanych z Systemem e-Zamówienia, udostępnionym przez Urząd Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72590000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną