Przetargi.pl
Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446854716 , fax. +48446854701
 • Data zamieszczenia: 2021-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446854716, fax. +48446854701
  REGON: 00031342000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku obejmującej: wykonanie projektu rozbudowy instalacji tlenowej, prace wykonawcze zgodnie z ww. projektem,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach